Thursday, June 11, 2015

Mudah

Bagi orang lain mungkin mudah
Bagi orang lain mungkin terang
Bagi orang lain mungkin ....
ah tak tahulah...

Jadi apa itu mudah?
Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan
Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan
Duhai...
Ya Rabb.....
Ya Rabb...
Ya Rabb....

Allahumma Yassir Wa laa Tuassir..
Allahumma Yassir Wa laa Tuassir..
Robbisrohlishodri wayasirlii amri wahlul 'uqdatammillisaani
wafqohu qouli
Robbisrohlishodri wayasirlii amri wahlul 'uqdatammillisaani
wafqohu qouli


Suatu malam menjelang Ramadhan
Asahidai, Nomi-shi, Ishikawa
*Galau riset :p

No comments:

Post a Comment